مهر, 1398 بدون نظر کوپلر, مقالات کوپلر

 

سه روش اتصال میلگرد

 

در این مقاله ، شرکت آرمان سازه پدیده ، می خواهید سه روش اتصال میلگرد را با هم مقایسه کند و آنهارا نسبت به کارشان اولویت بندی کند.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اورلپ میلگرد

 

اورلپ (همپوشانی) میله گرد

این نوع اتصال ، از کنار هم قراردادن دو آرماتور به موازات یکدیگر تشکیل شده که انهارا توسط قطعات سیم به یکدیگر وصل می کنند.

 

آرمان سازه پدیده , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر

 

نکات آیین نامه ای همپوشانی میلگرد

لازم است به ذکر می باشد که چند بند آیین نامه ای در اینجا گفته شود:

 •  طبق بند ۹-۱۸-۴-۱-۲ مبحث نهم، وصله پوششی ، تنها در میلگردهای با قطر کمتر از ۳۶ میلی متر مجاز می‌باشد.
 • همچنین طبق بند ۹-۱۸-۴-۲-۱ مبحث نهم، کمترین طول پوشش در وصله‌‌های پوششی میلگردهای کششی، برابر است با:۱٫۳*طول مهاری میلگرد مستقیم در کشش
 • با در نظر گرفتن فرضیات زیر مقدار طول مهاری میلگرد مستقیم در کشش و همچنین حداقل طول پوشش در وصله‌‌های پوششی میلگردهای کششی در دو جدول زیر آمده است:
  الف FY=400 MPa (و  fc=21 MPa.
  ب)بتن معمولی است (نه سبک).
  پ)آرماتور بدون اندود اپوکسی است.
 • حداقل فاصله مرکز به مرکز آرماتورها ۱۰ سانتی‌متر بوده و حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها ۵ سانتی‌متر می باشد.

دلیل خداحافظی از اتصال اورلپ ؟

اورلپ (وصله پوششی ) برای رسیدن به استحکام ، به بتن اطراف خود وابسته می باشد. بنابرین عدم یکنواختی و پیوستگی ساختاری کاملا در این اتصال مشهود می باشد.

طبق آیین نامه  ACI، اتصال اولپ در مقابله با بارهای پریودیک قابل اطمینان نبوده و از محدوده  الاستیک خود خارج می شود .طی سالیان متمادی و برای اطمینان بیشتر در قابلیت وکارآیی اتصال اورلپ ، طول اتصال پوششی افزایش یافته  و همچنین استفاده از اورلپ در بعضی نقاط ساختمان کاملا ممنوع می باشد.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اتصال اورلپ

 

اتصال مکانیکی توسط کوپلر

در این نوع اتصال توسط کوپلر ، به دو سر میلگرد رزوه شده قابل انجام است.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اتصال مکانیکی

 

 1. اتصالات مکانیکی نوعی از قطعات مکانیکی می باشند که بین دو قطعه آرماتور قرار گرفته و باعث می شوند که آرماتور درمحل اتصال ، رفتاری مثل یک آرماتور یکپارچه داشته باشد .
 2. آرماتورها در اتصال مکانیکی ، به صورت سر به سر به یکدیگر وصل می شوند. این اتصال بسیاری از مزایای یک آرماتور یکپارچه را تامین می کند . 
 3. تراکم آرماتور را کاهش می دهد و امکان بتن ریزی مطلوب را فراهم می کند.
 4. بر اساس آیین نامه بتن ایران ، یک اتصال مکانیکی بسیار قوی تر و مستحکم تر از اتصال اورلپ است چرا که میزان استحکام مورد نیاز برای یک اتصال مکانیکی حداقل ۲۵ درصد بیشتر از استحکام طراحی برای اتصال اورلپ در نظر گرفته می شود. 

مقایسه تراکم میلگردها در اتصال اورلپ و مکانیکی

 

تراکم میلگردها , اتصال مکانیکی , کوپلر , آرمان سازه پدیده , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

 

اتصال فورجینگ ( جوش سر به سر)

اتصال فورجینگ ، به وسیله حرارت دادن دو سر میلگرد و اتصال آنها با فشار به یکدیگر می باشد.

 

اتصال فورجینگ , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

 

مقایسه سه روش اتصال میلگرد اورلپ (همپوشانی)، وصله مکانیکی(کوپلر) و جوش فورجینگ

الف)مقایسه هزینه(قیمت تمام شده)سه روش

 1. هزینه اتصال کوپلینگ

الف)در اتصال کوپلینگ به یک عدد کوپلر(عموما ساده ی راستگرد) و رزوه  هر سر میلگرد نیاز می باشد ؛ در این روش دسترسی به آرماتورها مشکل شده و هزینه ها افزایش می یابد.

ب)در اتصال کوپلینگ هزینه و قیمت  کوپلر ۴۷۰۰۰ ریال و هزینه و قیمت  رزوه دو سر میلگرد ۲۵ ،۲۴۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

 1. هزینه اتصال فورجینگ
  در اتصال فورجینگ به کپسول اکسیژن و استیلن و یک کارگر ماهر و دو کارگر ساده نیاز می باشد.
 2. هزینه اتصال اورلپ
  اتصال اورلپ با چشم پوشی از سیم های مصرفی برای اتصال ، دارای هزینه ای نمی باشد.
  در اتصال فورجینگ برای میلگرد ۷۰،۲۵ جوش را می توان به ازای مصرف یک عدد کپسول استیلن ۱۲ پوندی (به قیمت  ۴۰۰۰۰۰ ریال) و نصف کپسول گاز اکسیژن ۲۰ پوندی   (به قیمت  ۸۰۰۰۰ ریال) انجام داد که دراین صورت:
  ۶۲۸۶=۴۴۰۰۰۰/۷۰   قیمت گاز مصرفی به ازاء هر سر جوش میلگرد 

قیمت و هزینه یک کارگر ماهر روزمزد ۵۰۰۰۰۰ ریال و دو کارگر ساده هر کدام ۳۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و با احتساب روز کاری ۸ ساعته و بازده ۳۰  درصدی کارگران:

۱۴۴ = تعداد جوش در یک روز=۶۰/(۰.۳*۶۰*۶۰*۸)

۸۳۳۳=۱۴۴/  (۵۰۰۰۰۰+۷۰۰۰۰۰)  =قیمت و هزینه کارگر برای هر سر جوش میلگرد

که در نهایت قیمت و هزینه کل هر سر جوش در روش فورجینگ برابر است با :                                                                                         ریال       ۱۴۶۱۹   = ۶۲۸۶+۸۳۳۳

ب)زمان مصرفیسه روش

 1. زمان مصرفی اتصال کوپلینگ
  در اتصال کوپلینگ به طور متوسط ۱۲۰ ثانیه برای رزوه ی دو سر میلگرد و ۳۰ ثانیه بستن توسط کوپلر نیاز می باشد که در مجموع ۱۵۰ ثانیه زمان صرف خواهد کرد.
 2. زمان مصرفی اتصال فورجینگ
  در اتصال فورجینگ زمان اجرای هر اتصال ۶۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.
 3. زمان مصرفی اتصال اورلپ
  در اتصال اورلپ، زمان اجرا برابر ۱۵ ثانیه است.

پ)طول اتصال

توجه کنید که این مقدار، ثابت نبوده و هر بار تغییر می کند

 1. در روش کوپلینگ حداقل ۱۰۰ میلی متر 
 2. در روش فورجینگ حداقل ۵۰ میلی متر
 3. در روش اورلپ حداقل ۱۰۰۰ میلی متر می باشد

اگر در پروژه ای فقط زمان اجرای پروژه مهم باشد ، (مدت زمان کمتر) ، روش های اتصال به ترتیب زیر انجام می شوند:

 1. اورلپ
 2.  فورجینگ 
 3. کوپلینگ

اگر در پروژه ای دولتی که هزینه برای کارفرما چندان مهم نباشد ، روش های اتصال به ترتیب زیر انجام می شوند:

 1.  فورجینگ
 2.  کوپلینگ
 3. اورلپ

با آرمان سازه پدیده همراه باشد.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *