کوپلر استاندارد راستگرد

کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد پرمصرفترین نوع کوپلر بوده که در تمام موقعیت های سازه بتنی قابلیت مصرف دارد .این نوع کوپلر حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرد.رزوه داخلی کوپلر از نوع راستگرد بوده و رزوه آرماتور بایستی تا انتهای درون کوپلر بسته شود .جنس کوپلر طبق استاندارد din1.1191 و پروسه تولید کوپلر طبق استاندارد 1/11723و1/11723 میباشد
کوپلر رزوه راستگرد (SST) برای تحمل نیروهای وارده برای آرماتور رده S 500 ( A IV ) و مطابق با آیین نامه ACI 318از نوع تیپ 2 طراحی شده است ، بنابراین

مطابق آیین نامه مذکور بدون محدودیت در تمامی قسمتهای سازه قابل استفاده میباشد و لذا ضایعات آرماتور به صفر خواهد رسید . بطور نرمال پیشنهاد میگردد در

ستونها برش میلگردها بطول 6 متر با اختلاف 60 سانتیمتر از هم صورت گیرد که در این حالت تعداد کوپلر مورد نیاز هم کاهش خواهد یافت . کوپلر استاندارد از سایز 16-40 میلیمتر قابل تولید میباشد

 • توضیحات

  کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد پرمصرفترین نوع کوپلر بوده که در تمام موقعیت های سازه بتنی قابلیت مصرف دارد .این نوع کوپلر حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرد.

  کوپلر استاندارد راستگرد
  کوپلر استاندارد راستگرد

   

  کوپلر استاندارد راستگرد

  توضیحات:

  کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد پرمصرفترین نوع کوپلر بوده که در تمام موقعیت های سازه بتنی قابلیت مصرف دارد .این نوع کوپلر حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرد.رزوه داخلی کوپلر از نوع راستگرد بوده و رزوه آرماتور بایستی تا انتهای درون کوپلر بسته شود .جنس کوپلر طبق استاندارد din1.1191 و پروسه تولید کوپلر طبق استاندارد 1/11723و1/11723 میباشد
  کوپلر رزوه راستگرد برای تحمل نیروهای وارده برای آرماتور رده S 500 ( A IV ) و مطابق با آیین نامه ACI 318از نوع تیپ 2 طراحی شده است ، بنابراین مطابق آیین نامه مذکور بدون محدودیت در تمامی قسمتهای سازه قابل استفاده میباشد و لذا ضایعات آرماتور به صفر خواهد رسید . بطور نرمال پیشنهاد میگردد در ستونها برش میلگردها بطول 6 متر با اختلاف 60 سانتیمتر از هم صورت گیرد که در این حالت تعداد کوپلر مورد نیاز هم کاهش خواهد یافت . کوپلر استاندارد از سایز 16-40 میلیمتر قابل تولید میباشد

  آرمان سازه پدیده ,کوپلر , خرید کوپلر , کوپلر استاندارد , فروش کوپلر , تولید کوپلر
  آرمان سازه پدیده ,کوپلر , خرید کوپلر , کوپلر استاندارد , فروش کوپلر , تولید کوپلر , کوپلر استاندارد
 • دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نظر دهنده باشید “کوپلر استاندارد راستگرد”